Skip to main content

Szanowni państwo,

UWAGA !


Dbając o dobre imię miejsca, które ma promować dobre, pozytywne wartości jakim jest Centrum Macierz Polonii pragniemy poinformować, że Fundacja Rozwoju Centrum Macierz Polonii nie jest prowadzoną przez nas działalnością. Pragniemy przestrzec przed wykonywaniem usług dla pana Tomasza M., który niejednokrotnie nie wywiązuje się ze swoich obietnic i zobowiązań.
Jednocześnie w najbliższym czasie postaramy się polubownie lub w przypadku braku takiej możliwości prawnie wymóc zmianę nazwy stowarzyszenia prowadzonego przez p. Tomasz M. podszywającego się pod naszą długoletnią działalność oraz jej adresu korespondencyjnego.

Marek Patecki