Skip to main content
O Macierzy Polonii

Naszą dumą i wizytówką są wydarzenia jakie współorganizowaliśmy oraz współpracujący z nami ludzie z inicjatywą.
Szczególnym wydarzeniem w historii Macierzy Polonii była współorganizacja pola namiotowego Światowych Dni Młodzieży. Pierwotnie przygotowani byliśmy na przyjęcie około 1000 pielgrzymów, głównie młodych ludzi ze wschodu, polskich harcerzy z Wielkiej Brytanii hufiec Mazowcze i Wrocław oraz Związku Strzeleckiego "Strzelec". W przeciągu kilku dni okazało się, że będziemy gościć aż 6.5 tysiąca pielgrzymów! Dzięki natychmiastowej akcji wojska polskiego (rozstawienie 550 namiotów) oraz szybkiemu uzupełnieniu infrastruktury udało się podołać temu wyzwaniu.

W polskich dziejach POLONIA zajmuje szczególne miejsce i pamięć Macierzy o niej nigdy nie wygaśnie. Ponad jedna czwarta narodu polskiego żyje poza granicami kraju. W historii Polski różne były powody opuszczania rodzinnej ziemi. Do niedawna emigrowano za chlebem i za wolnością. Dziś, kiedy wolność wywalczyliśmy, praca i pobyt Polaków na obczyźnie ma inny wymiar i charakter. Zarówno jednak dawniej jak i obecnie, kiedy synowie polskiej ziemi zmieniali i zmieniają kraj, zachowywali i zachowują pamięć o Macierzy. Ze względu na fakt, że POLONIA w przeszłości miała bardzo duży wpływ na odzyskanie naszej niepodległości, oraz na to, że na POLONIĘ w trudnych dla Polski czasach mogliśmy liczyć jesteśmy jej winni szczególną cześć i pamięć.

W geście pamięci o rodakach tworzymy Centrum Macierz Polonii, oraz wznosimy pomnik „MACIERZ POLONII” autorstwa wybitnego artysty rzeźbiarza prof. Czesława Dźwigaja. Pomnik zostanie wzniesiony w miejscu szczególnym dla polskiej historii- podkrakowskiej Gminie Michałowice. To tutaj 6 sierpnia 1914 roku żołnierze I Kompanii Kadrowej Legionów Polskich na rozkaz Józefa Piłsudskiego, idąc w bój o Honor i Wolność Ojczyzny, obalili słupy graniczne państw zaborczych. Monument ten będzie świadectwem jedności Polaków, wyrazem miłości do wspólnej Ojczyzny, niezależnie od miejsca zamieszkania. Mają swoje pomniki poza granicami ojczystego kraju znane postacie Polaków, mają i anonimowe – jako uczestnicy wzniosłych wydarzeń, bohaterowie czasów wielkich i dnia powszedniego, pory wojny i pory pokoju. Wpisali się w historie kraju ojców i nowych ojczyzn. Odcisnęli swoje piętno. Zasłużyli na cześć i pamięć. Pomnik MACIERZ POLONII jest syntezą zamkniętą w spiżu, przywołuje pamięć o wszystkich rodakach, emigrantach porozrzucanych na skutek biegu historii po całym świecie. Wszystkich, którym w różnych okolicznościach dane było opuścić rodzinny kraj.

Podczas wizyty w dniu 12 kwietnia 2012 w Krakowie Pierwszej Damy Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1989-1990 pani Karoliny Kaczorowskiej nastąpiło otwarcie tworzonego CENTRUM MACIERZ POLONII i wmurowanie kamienia węgielnego stanowiącego podwalinę tej cennej inicjatywy.

W 2015 roku Honorowym patronatem Centrum objęła Pani Maria Anna Anders córka Wielkiego Polaka Gen. Władysława Andersa.

Centrum Macierz Polonii to miejsce spotkań Polaków i Polonii, to miejsce licznych imprez patriotycznych oraz spotkań rodzinnych . Wspólne śpiewanie kolęd, Święto Flagi, Dzień Polonii, Rocznice Niepodległościowe to niektóre wydarzenia, które odbyły się w tym miejscu. Goszcząc u nas młodych ludzi z zagranicy oraz POLONIĘ chcemy pokazać Polskę z jak najlepszej strony. Tak aby po powrocie do swoich ojczyzn mogli dawać świadectwo o Polsce – to nasi najlepsi ambasadorzy.

Tworzenie Centrum Macierz Polonii to praca na pokolenia. Praca ta ma jednak sens, gdyż znajduje uznanie wielu ludzi, organizacji, dyrekcji i ideowemu gronu pedagogicznemu Szkoły Podstawowej w Michałowicach oraz władz lokalnych. Nasze Centrum na dzień dzisiejszy współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, Stowarzyszeniem Oświaty i Kultury Polskiej z Instytutem Tradycji Rzeczpospolitej i Samorządu Terytorialnego oraz z Bractwem Kawalerów Spiżowych sub una campana.

Marek Patecki
Dyrektor Generalny
Centrum Macierz Polonii

Zobacz nasze ubiegłe wydarzenia