Skip to main content
🎵🎵🎵
Szanowni Państwo,
bardzo dziękujemy za udział w Koncercie Żeńskiej Orkiestry Salonowej Polskiej Grupy Górniczej pod dyrekcją Grzegorza Mierzwińskiego oraz Biesiadzie Śląskiej w Centrum Macierz Polonii w Woli Więcławskiej ul. Polonijna 22.
Inicjatywy tego rodzaju dają nam wszystkim możliwość głębszego zrozumienia specyfiki różnych rejonów Polski. Pozwalają dostrzec piękne różnice, regionalizmy i zobaczyć to co nas łączy.
Dziękujemy artystom za udział i umilenie muzycznego wieczoru a widzom dziękujemy za udział w budującej debacie.
Mamy nadzieję do zobaczenia za rok!
-Zadanie jest dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego-